Onze Aarschotse Natuurgebieden

Met trots stellen we u onze natuurgebieden voor.

Natuurpunt Aarschot heeft momenteel 320 ha natuurgebied in beheer en dit verspreid over 6 gebieden nl. Aarschotse Langdonken (Blakers in Langdorp en Meertsels in Aarschot), Achter Schoonhoven (Demervallei Aarschot, Langdorp en Rillaar), Meren en Kalsterbos (Langdorp), Molenheide (omgeving  Heimolen in Langdorp), Tienbunderbos (Rillaar) en Vorsdonkbos-Turfputten (Gelrode).  

Een aantal van onze gebieden zijn over de wandelpaden vrij toegankelijk.  Voor een aantal bestaan er ook wandelkaartjes. Deze zijn onder meer te bekomen op de Heimolen in Langdorp. Bezoekers van onze site die lid zijn van Natuurpunt kunnen de wandelkaartjes gratis downloaden op   www.natuurpunt.be. Het volstaat zich eerst te registreren op deze site (met je lidnummer).

Een ander deel van onze natuurgebieden is echter niet zo maar te bezoeken: er zijn (nog) geen wandelroutes aangelegd of het gebied is momenteel te kwetsbaar of te klein om er regelmatig wandelaars te ontvangen. Onze afdeling organiseert echter wel regelmatig wandelingen binnen al onze natuurgebieden. Raadpleeg daartoe dan ook onze activiteitenkalender.

Wil je onze natuurgebieden graag financieel steunen, dan kan  je steeds een gift doen op onderstaand rekeningnummer. Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest en kun je tot de helft van de gift recupereren.

IBAN BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt vzw met vermelding van één van onderstaande projectnummers.

Natuurgebied

Projectnummer

Aarschotse Langdonken

Project 7707B

Achter Schoonhoven

Project 9979

Meren, Elsleuken en Kalsterbos

Project 9951

Molenheide

Project 9941

Tienbunderbos

Project 9459A

Vorsdonkbos-Turfputten

Project 9915