Molenheide

De Molenheide is het gebied rond de heimolen te Langdorp. Het is niet alleen een natuurgebied maar ook een geklasseerd landschapsgebied.

 

De heide is op de overgang tussen Hageland en Zuiderkempen reeds vele eeuwen een cultuurlandschap. De voornaamste menselijke activiteit op de Gijmelse heide was het plaggen door boeren om aan voldoende strooisel voor de potstallen te geraken. De laatste decennia is het typisch bodemgebruik dat nodig is om de heidevelden in stand te houden volledig verdwenen.

 

Met de aankoop van de Molenheide in 1995 trachtte Natuurpunt Aarschot de laatste heideveldjes aan de Oude Stok veilig te stellen en door aangepast beheer uit te breiden. Het beheer van het heidebiotoop is levensnoodzakelijk voor de typische heidefauna en flora. In de beginperiode werd het beheer uitsluitend manueel uitgevoerd door de vrijwilligers van de Molenheidewerkgroep. Het weiland achter het voormalige molenaarshuis werd afgerasterd en begraasd door Ardeense voskopschapen van de eerste conservator Jef Van Aelst. De bestaande paden werden hersteld en een educatief wandelpad werd aangelegd.

 

Het beheer heeft sinds de erkenning van het natuurreservaat en de goedkeuring van het beheersplan door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, eind 2000, een grote vlucht gekend. Op de verboste heide werden exoten zoals Amerikaanse eik en vogelkers gekapt en het hakhout opgeruimd. Hiervoor werden vele vrijwilligers en jeugdverenigingen ingeschakeld onder de deskundige begeleiding van een professionele terreinploeg van Natuurpunt.  Ondertussen word er bijna 28 ha beheerd door vrijwilligers en professionelen van Natuurpunt.

 

Het echte omvormingsbeheer werd ingeleid door de start van het Interreg-project “Groene Woud – Groen Hageland”. Grote werken voor het lanschapsherstel werden gefinancierd met Europese fondsen. 4 ha dennenbos werd gezaagd in het najaar van 2001. De achtergebleven takken, samen met de strooisellaag werden gefreesd in het najaar van 2002. De grond werd machinaal geplagd om de terreinen geschikt te maken voor het kiemen van de heidezaadjes in de oude zaadbank. In het najaar van 2003 werd een historisch ven uitgegraven en een akker met houtkanten aangelegd,  voor oude graangewassen.

 

Het nieuwe kleinschalige parklandschap van eike-berke-hakhoutbosjes afgewisseld met open heideveldjes, weilandjes, akker en ven is een geschikt biotoop geworden voor vele zeldzame diersoorten. Restpopulaties van vlinders zoals heideblauwtjes, eikepages en kleine parelmoervlinders breiden zich uit. Hazen en reeën zijn nu vaste bewoners door het grote aanbod aan kruiden. Sperwers en uilen vinden er een rijk jachtgebied.

 

Om de grote verscheidenheid van leven in stand te houden zullen de vrijwilligers jaar na jaar beheerswerken moeten uitvoeren. Hierbij zullen zij steeds een aantal schapen inzetten die door begrazing de percelen vrijwaren van verbossing en vergrassing, dit is ook nodig voor het van wind voorzien van de Heimolen.

 

Voor bijkomende informatie over het beheer en de natuurontwikkeling op de Molenheide kan steeds contact opgenomen worden met de conservators:

Luc Storms, 016 50 12 13 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marc Vandenweeën, 0478 73 13 79

Families in Europe who are facing sundry health problem, these individuals can order drugs from the Web without any problem. Online drugstore is a ideal way to buy medications. Medicines like Prednisone mostly is used to solve conditions such as severe allergies. Prednisone is a white to almost odorless powder. One of the most best-known is Cialis. If you're concerned about sexual upset, you probably already know about cialis versus viagra and . At present many humanity quest for the exact keyword ' on search engines. A scientific review about show that men's most common sexual problem is erectile dysfunction. On occasion humanity are looking for remedies to resolve sexual dysfunction. Remember to diagnose a man's sexual problem, the pharmacist likely will begin with a thorough story of symptoms. But only your sex physician can make solution if Cialis or other remedy is appropriate for you. If you experience some other symptoms which you think may be due to this medication, discuss with your physician.