De vereniging

 

Jaarlijks wordt het bestuur van onze afdeling samengesteld in de algemene vergadering.

In 2016 werd het bestuur als volgt samengesteld:

Frans Wouters Voorzitter/Verantwoordelijke beleid
Linda Scheerens Secretaris/contactpersoon/Verantwoordelijke website
Bert Neefs Penningmeester
Ronny Weckhuysen Verantwoordelijke Natuurbeheer
Firmin Van Passel Verantwoordelijke Natuureducatie
Luc Storms Verantwoordelijke Molenheidewerkgroep
Jan Van den Bergh Bestuurslid
Luc Vervoort Bestuurslid
Walter Weckhuysen Bestuurslid
Frans Weyns Bestuurslid
Marc Vanderweeën Bestuurslid
Paul Pauwels Bestuurslid
René Van Hellemont Bestuurslid
Bart Vencken Bestuurslid
Marcel Velle Bestuurslid
Kristof Bauwens Bestuurslid
Josée Craenen Erebestuurslid
   
   
   

 

 Naast de bestuurswerking is er ook nog de conservatorwerking. Voor elk natuurgebied in Aarschot is/zijn er natuurconservator(s) die zich met de opvolging rond dit gebied bezig houden. Dit betreft het beheer van percelen, de aankoop of huur, het organiseren van werken in het gebied, evenementen organiseren om aan middelen ten behoeve van het natuurgebied te geraken,…

Zo worden er regelmatig werkdagen en wandelingen georganiseerd (zie activiteitenkalender).

De conservators worden gekozen door het bestuur en aangesteld door het nationale secretariaat van Natuurpunt. Op dit moment zijn er bij Natuurpunt Aarschot de volgende conservators actief:

 

Molenheide (Langdorp)

Luc Storms & Marc Vanderweeën

Achter Schoonhoven – Demerbos (Aarschot -Langdorp – Rillaar)

Frans Wouters & Ronny Weckhuysen

Blakers – Aarschotse Langdonken (Langdorp)Meertsels (Aarschot)

Firmin Van Passel

Kalsterbos – Meren (Langdorp)

Walter Weckhuysen

Vorsdonkbos – Turfputten (Gelrode)

Bert Neefs & Luc Vervoort

Hagelands Bos(Rillaar en Houwaart)

Eric Van Beek & Ewald Van Dyck